Ukázka naší práce

Předmět: Čištění kalového hospodářství včetně odstranění odpadů

Zadavatel: HOPPE s.r.o., Chomutov

Termín: červenec 2014

Popis: Komplexní dodávka služeb v oblasti průmyslového čištění s cílem vyčistit technologické celky broušení a leštění výrobků navazující na kalové hospodářství. Během dvou dnů bylo nutné zbavit technologii „zpěněného kalu“ a připravit vše pro obnovení výroby. 22 tun nebezpečného odpadu obsahujícího zásadité odmašťovací látky bylo během čištění odčerpáno speciálními sacími vozy ADR a přepraveno na adekvátní technologii k odstranění.


Předmět: Čištění ploch a kanálů vysokotlakou technikou VAP

Zadavatel: proseat Mladá Boleslav s.r.o., areál Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav

Termín: červenec 2013

Popis: Vysokotlaké čištění betonových ploch, kanálu a záchytné jímky včetně odsátí čištěním vzniklých odpadů a jejich odborné odstranění. Znečištění tvořeno úkapy isokyanátů a polyolů při stáčení nových surovin.


Předmět: Dekontaminace, čištění a likvidace ocelových zásobníků na ISOkyanát (látka T+) – II.etapa

Zadavatel: proseat Mladá Boleslav s.r.o., areál Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav

Termín: červen-červenec 2013

Popis: Komplexní dodávka služeb v oblasti průmyslového čištění se zaměřením na práci s látkami vysoce toxickými; II.etapa likvidace nevyužívaných provozů a technologických celků v areálu Škoda Auto a.s.. Realizace vyžadovala opět inženýring, poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami včetně vysoce toxickými (T+) a odborný dohled v oblasti BOZP a PO. Samotná likvidace technologie spočívala opět v dekontaminaci zásobníků se zbytkovou chemií, čištění včetně odstranění vzniklých nebezpečných odpadů a konečné likvidaci ocelových zásobníků. To vše doprovázely paličské práce, manipulace s těžkými břemeny včetně demontáže střešního tělěsa haly. Celkvé náklady byly sníženy prodejem získané druhotné suroviny (ocel) ve prospěch zadavatele.


Předmět: Čištění a konzervace technologie MAYFRAN

Zadavatel: Parker Hannifin Industrial s.r.o.

Termín: listopad-prosinec 2012

Popis: Realizace této zakázky byla rozdělena do 3 etap a obnášela komplexní dodávku služeb průmyslového čištění včetně odstranění při čištění vzniklých odpadů. Znečištěním byly řezné emulze a ocelové špony včetně starých usazenin. V 1. etapě prací byly odkryty a kompletně sanovány 2 dopravníkové kanály. V druhé etapě byla předmětem čištění odstředivá a separační technologie MAYFRAN včetně celého prostoru dvoupatrové strojovny. Po důkladném vyčištění následovala důkladná konzervace strojních technologických ploch a strojních částí. Třetí etapa prací zahrnovala sanaci venkovního kontejnerového stání demontáží a odtěžením původních znečištěných povrchů a podkladu a následnou aplikací nových materiálů. Přiložené fotografie jasně demonstrují, s jakou čistotou jsme opustili zákazníkem svěřené pracoviště.


Předmět: Dekontaminace, čištění a likvidace ocelových zásobníků na ISOkyanát (látka T+)

Zadavatel: proseat Mladá Boleslav s.r.o., areál Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav

Termín: srpen 2012

Popis: Komplexní dodávka služeb v oblasti průmyslového čištění se zaměřením na práci s látkami vysoce toxickými; realizace zahrnovala inženýring, poradenství v oblasti nakládání s chemickými látkami včetně vysoce toxickými (T+), dekontaminaci zásobníků, čištění včetně odstranění vzniklých nebezpečných odpadů a konečná likvidace ocelových zásobníků ukončená prodejem získané druhotné suroviny ve prospěch zadavatele.