Profil společnosti

Společnost Ekonvert s.r.o. byla založena v polovině roku 2011 jako nový a historií nezasažený subjekt. Hybnou silou společnosti je know-how zkušených odborníků, jejichž cílem je přinést zákazníkům ZMĚNU hned v několika vybraných oblastech podnikání a řízení malých, středních i velkých podniků. A když ZMĚNU, tak samozřejmě změnu k lepšímu.


Kromě dnes již standardní nabídky komplexních služeb odborného poradenství (KSOP) v oblasti managementu systémů řízení (MSŘ – ISO), ochrany životního prostředí (OŽP) a nově v oblastech bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO), se společnost Ekonvert zaměřuje předně na identifikaci příležitostí pro inovaci a zlepšení procesů v podnikání našich zákazníků. Důkladnou analýzou, identifikací příležitostí pro zlepšení aplikací metodiky udržitelného rozvoje podnikání (URP), návrhem efektivního řešení a jeho následnou aplikací do provozní praxe přinášíme klientům očekávanou ZMĚNU k lepšímu v ŘÍZENÍ těchto důležitých oblastí podnikání: EKOLOGIE, EKONOMIKA, BEZPEČNOST, ENERGETICKÉ A MATERIÁLOVÉ TOKY.


Společnost Ekonvert patří do skupiny českých společností, které pracují s maximálním důrazem na zákaznický přístup, flexibilitu, vztahový marketing a profesionální plnění všech závazků. Důležitou filozofií, která je podtextem veškerého dění, je napomáhat aplikovanými ZMĚNAMI k udržitelnému rozvoji podnikání našich partnerů a naplňovat tak cíle metodiky udržitelného rozvoje podnikání (URP).

Mezi stěžejní aktivity společnosti patří:

 • Komplexní poradenské služby v oblasti managementu systémů řízení (QMS, EMS, OHSAS, ISO/TS)
 • Komplexní poradenské služby v oblasti ochrany životního prostředí (OŽP)
 • Komplexní poradenské služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • Komplexní poradenské služby v oblasti požární ochrany (PO)
 • Projektová činnost nejen na bázi metodiky udržitelného rozvoje podnikání (URP)
 • Odborná školení, odborné posudky, studie, organizace výběrových řízení v OŽP a OH
 • Autorizovaná měření, analýzy a revizní činnost (emise, elektro, prostředky PO, odpady, atd.)
 • Inovace v oblasti materiálového využívání odpadů
 • Komplexní služby v oblasti nakládání s odpady včetně nebezpečných
 • Výkup, úprava a prodej druhotných surovin
 • Nákladní a kontejnerová přeprava odpadů a věcí včetně nebezpečných (ADR)
 • Průmyslový úklid, likvidace a čištění technologických celků
 • Sanace ekologických škod a následků havárií
 • Prodej výrobků a prostředků pro prevenci škod na životním prostředí