Čištění odpadních jímek a odlučovačů

Společnosti Ekonvert, ve snaze zajistit co nejlepší kvalitu čistoty vod, vám proto rádi pomůžou se vším níže uvedeným:

  • čištění odpadních jímek, septiků, tukových lapolů apod.
  • čištění odlučovačů ropných látek
  • uvolnění ucpané kanalizace
  • výměna filtračních a sorpčních prostředků
  • monitoring kvality vod, jejich vzorkování a analyzování
  • provedení těsnostních zkoušek
  • provedení oprav poškozených částí díla

A samozřejmě odvozem vysátého odpadu k řádnému zpracování a vyčištění na technologické zařízení.

Ceník ke stažení ve formátu PDF.

V případě poptávky kontaktujte naše obchodní oddělení.